Mestre Artesana

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha atorgat enguany el Diploma de Mestre Artesà Alimentari

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha atorgat enguany el Diploma de Mestre Artesà Alimentari a un total de 25 persones, de les quals 10 són forners, 5 pastissers, 7 carnissers, cansaladers i xarcuters, dos xurrers, i un formatger. Entre ells, hi ha la carnissera Olga Arroyo Julivert que té un establiment al mercat de Calafell (Xarcuetria Arroyo).

L’atorgament del diploma significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l’artesà exerceix el seu ofici.

Es considera mestres artesans alimentaris aquells que compleixen uns determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l’artesania alimentària, han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de 15 anys, i disposen del carnet d’artesà alimentari.

El diploma de mestre/a artesà/ana s’atorga a aquells artesans/anes que reuneixen determinats mèrits de creativitat i coneixements. Significa, per tant, el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya del mestratge excepcional amb què l’artesà/ana exerceix el seu ofici.

Amb aquest reconeixement que s’ha rebut gràcies a la sol·licitud del Gremi de Carnissers, Cansaladers i Xarcuters ens sentim honorats i feliços.

Són molts anys de treball i aprenentatge que porten aquests fruits.

Un reconeixement que ja va rebre la primera generació de la família Arroyo i que ara ens donen a nosaltres.

Anem per la tercera generació de xarcuters que estima la professió i que creixem mantenint les tradicions tot i que de vegades cal afinar els sabors per ajustar-se al paladar de les noves generacions.

Des del Mercat de Calafell ara podem enviar molts dels productes a qualsevol lloc de tota Espanya, ens hem adaptat a una nova normalitat i gràcies a les noves tecnologies estem més a prop dels nostres clients siguin on siguin.